Έντυπα καταγγελίας ασφαλιστικής σύμβασης

Απαραίτητα έγγραφα και διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί προκειμένου να ακυρωθεί εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω

Να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί η εντολή ακύρωσης που είναι στα χρήσιμα έγγραφα από τον ή τους ιδιοκτήτες του οχήματος.
Εάν η ασφαλιστική εταιρία είναι η Ergo, τότε θα πρέπει να εκτυπώσετε το δικό της έντυπο με την ονομασία Καταγγελία Ασφαλιστικής Σύμβασης Ergo (12/2015)
Η ή οι συμπληρωμένη/ες εντολή/ες ακύρωσης θα πρέπει να υπογραφεί/ουν με γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ ή Αστυνομία
Το/τα υπογεγραμμένο/α έντυπο/α θα πρέπει να μας σταλεί/ουν αρχικά στο email info@safechoice.gr μαζί με τον τραπεζικό λογαριασμό ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών, που επιθυμείτε να κατατεθεί η επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφάλιστρων της υπόλοιπης χρονικής διάρκειας ασφάλισης.
Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα, πρωτότυπη/ες υπογεγραμμένη/ες εντολή/ες ακύρωσης & φωτοτυπία/ες τραπεζικού/ων βιβλιάριου/ων θα πρέπει να μας σταλούν το συντομότερο με courier στο πρακτορείο μας, μαζί με το πρωτότυπο προς ακύρωση ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Η διεύθυνση αποστολής των εγγράφων είναι: Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών ΠΛΑΣΤΗΡΑ 14 ΠΕΡΑΜΑ 18863 ΑΤΤΙΚΗ.

Κατεβάστε το PDF

Κατεβάστε το PDF

Υπεύθυνες δηλώσεις τροχαίων ατυχημάτων συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών

Η υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος είναι υποχρέωση του ασφαλισμένου να υποβληθεί εντός
λίγων ημερών βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης.

Αμέσως μετά από ατύχημα, ασχέτως υπαιτιότητας, θα πρέπει να καλείτε την φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρίας, προκειμένου να παρευρεθεί στον τόπο του συμβάντος εκπρόσωπος της, για να φωτογραφήσει τον τόπο του συμβάντος, να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την δήλωση ατυχήματος και να καταγράψει τις συνθήκες που συνέβη.
Την φροντίδα ατυχήματος την παρέχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες και εξυπηρετούν όλες τις ώρες και τις ημέρες του έτους.

Κατεβάστε το PDF

Κατεβάστε το PDF

Κατεβάστε το PDF

Κατεβάστε το PDF

Κατεβάστε το PDF

Κατεβάστε το PDF

Κατεβάστε το PDF

Τρόποι πληρωμής ασφαλίστρων (εκτός ασφαλειών ζωής-υγείας)

Προκειμένου να διευκολύνουμε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας, έχουμεδημιουργήσει τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες:
ALPHABANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με την κατάθεση των ασφαλίστρων που πραγματοποιείται στον τραπεζικό μας λογαριασμό, δεν εξυπακούεται ότι ενεργοποιείτε η ασφαλιστική κάλυψη.
Η ασφαλιστική κάλυψη θα ενεργοποιηθεί όταν εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και εξοφληθεί στην ασφαλιστική εταιρεία.
Γι’ αυτό θα πρέπει να εξοφλείται τα οφειλόμενα ασφάλιστρα, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της ή 4 ημέρες εάν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και να ενημερωνόμαστε αυθημερόν για την πραγματοποίηση της κατάθεσης, είτε τηλεφωνικώς στο 210-40.20.446, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@safechoice.gr

TOP