ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.safechoice.gr δημιουργήθηκε για λογαριασμό του Πρακτορείου Ασφαλίσεων με την εμπορική επωνυμία “Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών”.

Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών
Μαρία Βορρέα & Σια Ε.Ε. Πρακτορείο Ασφαλειών
Νικ. Πλαστήρα 14 Πέραμα 18863
Α.Φ.Μ 999658178
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 87994

H Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.safechoice.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρει. Η χρήση του www.safechoice.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς καθώς συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.safechoice.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Ο δικτυακός τόπος www.safechoice.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.safechoice.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα των ασφαλιστικών εταιρειών που χρησιμοποιούνται αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ίδιων και χρησιμοποιούνται μόνον προς ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών δεν δεσμεύετε, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.safechoice.gr. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση της ιστοσελίδας www.safechoice.gr.

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.safechoice.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών δεν αναλύουν ή ελέγχουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης η Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

Σε κάθε περίπτωση η Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος της ιστοσελίδας www.safechoice.gr, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η Safe Choice Πρακτορείο Ασφαλειών δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην ιστοσελίδα www.safechoice.gr, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την ιστοσελίδα www.safechoice.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

TOP