ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

το κόστος για την ασφάλιση μιας τετραμελούς οικογενείας, δεν ξεπερνά τα 65€ μηνιαίως*

νέα ασφαλιστικά
προγράμματα
υγείας

Λόγω των μεγάλων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα της υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρίες προσπαθώντας να προσελκύσουν νέους ασφαλισμένους με χαμηλά εισοδήματα, δημιούργησαν πολλά νέα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας.

Πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα ασφάλισης για οικογένειες, που το κόστος για την ασφάλιση μιας τετραμελούς οικογενείας,  δεν ξεπερνά τα 65€ μηνιαίως*, καλύπτοντας την ανάγκη των μελλών της για νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, την επίσκεψη τους στα εξωτερικά ιατρεία

ιδιωτικού νοσοκομείου για την παροχή βοήθειας σε έκτακτο περιστατικό, την δωρεάν παροχή προληπτικών εξετάσεων, μέχρι και επίδομα μητρότητας στην μητέρα της οικογένειας.

Προκειμένου να έχετε εικόνα των παροχών και του κόστους με το οποίο μπορείτε να καλύψετε αυτή την ανάγκη σας,  πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να μας γνωστοποιήσετε ορισμένα στοιχεία σας.

*Ο υπολογισμός κόστους έγινε την 16/10/2017 με ηλικίες συζύγων 38 & 33 ετών με παιδιά 8 & 4 ετών.

TOP