Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Στη Safe Choice πάρεχουμε τις υπηρεσίες μας είτε για την σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, είτε για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις ανάγκης ή αποζημίωσης.

Από το 2002
στο χώρο των
ασφαλίσεων

Το 2002 ήταν το έτος που άρχισε η δραστηριότητα μας με τον χώρο των ασφαλίσεων.

Από τότε έως και σήμερα, σε χιλιάδες
συνανθρώπους μας, παρείχαμε τις υπηρεσίες μας είτε για την σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, είτε για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις  ανάγκης ή αποζημίωσης.

Πάντα με υπευθυνότητα και ήθος βοηθήσαμε και θα βοηθάμε όσους μας εμπιστεύτηκαν, προασπίζοντας τα συμφέροντα τους .

Σκοπός μας είναι να είναι πάντα βέβαιοι ότι έκαναν την σωστή και ασφαλή επιλογή - Safe Choice.

TOP